Phần mềm phòng khám
Tuyển dụng

Chính sách bảo mật

Bacsi247 luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao.

Bacsi247 cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Các thông tin của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Khách hàng.

Hệ thống phần mềm Bacsi247 sử dụng bảo mật theo chuẩn RSA-1024 bit

Chúng tôi chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính vật lý và kỹ thuật của hệ thống để bảo về đối với dữ liệu của khách hàng.

Các thông tin của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba nào khác khi không có sự đồng ý của Khách hàng. Ngoại trừ yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền của nhà nước trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi khách hàng, do lỗi máy tính, phần mềm hoặc hệ thống mạng nội bộ của khách hàng bị virus, hacker tấn công.

Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng. Bacsi247 sẽ không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.

Khách hàng chịu trách nhiệm với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng đã được cấp bởi hệ thống Bacsi247 và có trách nhiệm thông báo ngay lập tức với chúng tôi về các truy cập trái phép hoặc tài khoản bị hack.

Hệ thống Bacsi247 có trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể luôn sử dụng được phần mềm ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để thực hiện bảo trì hoặc nâng cấp sẽ được chúng tôi thông báo trước cho khách hàng với thời gian cụ thể.

Bacsi247 có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 8h làm việc kể từ khi tiếp nhập được yêu cầu từ người sử dụng của khách hàng.